Aktualności

27.08.2020
OGŁOSZENIE 27.08.2020
OGŁOSZENIE 27.08.2020 OGŁOSZENIE 27.08.2020

OGŁOSZENIE Syndyk masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki następujących pojazdów samochodowych: Nr Marka samochodu Data produkcji Nr rejestracyjny Przebieg km Cena wywoławcza brutto zł 1 HYUNDAI I30 2011 WWL 23564 182962 12.600,0 zł 2 HYUNDAI I30 2011 WWL 17373 118152 12.400,0 zł 3 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2003 WWL 4A44 562009 3.700,0 zł 4 VOLKSWAGEN TRANSPORTER...


Kontakt

 

Infolinia

z telefonów stacjonarnych: 0 801 170 070   |   z telefonów komórkowych: 22 763 87 91 - 92 (opłata według cennika operatora)

pn. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

e-mail: infolinia@skbank.pl

 

 

Formularz kontaktowy

 

Wniosek dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

 

Centrala Banku

05-200 Wołomin, ul. Wąska 18
tel. 22 763 87 00-01
fax 22 763 87 05
pn - pt: 8:00 - 16:00

e-mail: bank@skbank.pl

Zobacz na mapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie zgodna z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych pozyskanych w przeszłości celem realizacji umowy depozytowej, kredytowej lub innej umowy koniecznej dla realizacji praw i obowiązków stron wynikających z umów depozytowych lub kredytowych lub z takimi umowami związanej jest Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy ul. Wąskiej 18 w Wołominie, kod pocztowy: 05-200, tel.: 22-763-87-00, adres e-mail: bank@skbank.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Wiśniewska, tel.: 22-763-87-50, adres e-mail: iod@skbank.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie procesu obsługi kredytów oraz procesu upadłości, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2017.1876 t.j.) oraz Ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535), w szczególności realizacja zawartych ze Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie umów, wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Banku wynikających z przepisów szczególnych, dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartymi z Bankiem umowami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 6. Jeśli Administrator przetwarza Pani/Pana dane, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania oraz prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody, a także w dowolnym momencie wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Ze względu na konieczność realizacji umowy, dane są niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości realizacji celu.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Bankiem, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
 14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@skbank.pl
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies, możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zamknij oraz nie pokazuj więcej powiadomienia  |   Ukryj