Aktualności

09.07.2020
Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości
Ogłoszenie o sprzedaży ruchomości

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości


Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej w Wołominie ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki ruchomości stanowiących wyposażenie w sześciu placówkach bankowych za ceny nie niższe niż wskazane w poszczególnych pozycjach poniższego zestawienia: Lp Jednostka bankowa Wartość wyposażenia brutto 1. Bytom ul. Rynek 22 11.480,00 zł 2. Częstochowa ul. NMP 43 14.870,00 zł 3. Myszków ul. Pułaskiego 12 13.220,00 zł 4. Sosnowiec ul. Modrzejowska 22 13.080,00 zł 5....


Kontakt

 

Infolinia

z telefonów stacjonarnych: 0 801 170 070   |   z telefonów komórkowych: 22 763 87 91 - 92 (opłata według cennika operatora)

pn. - pt. w godz. 8:00 - 16:00

e-mail: infolinia@skbank.pl

 

 

Formularz kontaktowy

 

Wniosek dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

 

Centrala Banku

05-200 Wołomin, ul. Wąska 18
tel. 22 763 87 00-01
fax 22 763 87 05
pn - pt: 8:00 - 16:00

e-mail: bank@skbank.pl

Zobacz na mapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych przez Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie zgodna z RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych pozyskanych w przeszłości celem realizacji umowy depozytowej, kredytowej lub innej umowy koniecznej dla realizacji praw i obowiązków stron wynikających z umów depozytowych lub kredytowych lub z takimi umowami związanej jest Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą przy ul. Wąskiej 18 w Wołominie, kod pocztowy: 05-200, tel.: 22-763-87-00, adres e-mail: bank@skbank.pl
 2. Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Wiśniewska, tel.: 22-763-87-50, adres e-mail: iod@skbank.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie procesu obsługi kredytów oraz procesu upadłości, zgodnie z Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2017.1876 t.j.) oraz Ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535), w szczególności realizacja zawartych ze Spółdzielczym Bankiem Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie umów, wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Banku wynikających z przepisów szczególnych, dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartymi z Bankiem umowami.
 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są organy i podmioty uprawnione oraz instytucje na podstawie ustawy – Prawo bankowe.
 6. Jeśli Administrator przetwarza Pani/Pana dane, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania oraz prawo do sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody, a także w dowolnym momencie wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).
 7. Podanie danych jest dobrowolne. Ze względu na konieczność realizacji umowy, dane są niezbędne do realizacji celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwości realizacji celu.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.
 12. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.
 13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Bankiem, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
 14. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@skbank.pl
Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies, możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zamknij oraz nie pokazuj więcej powiadomienia  |   Ukryj