Regulamin serwisu

Wstecz

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i udostępniania portalu internetowego
  SK banku (Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa), który znajduje się pod adresem
  URL: http://www.skbank.pl/. Regulamin zawiera również przepisy korzystania z zasobów
  portalu – w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników.
 2. Korzystanie z zasobów portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem serwisu jest SK bank (Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa) z siedzibą
  w Wołominie przy ulicy Wąskiej 18.
 4. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne.

 

II. PODSTAWOWE DEFINICJE

 

 1. Portal – portal internetowy SK banku
 2. Zasoby Portalu – materiały udostępniane na stronach Portalu – na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym "Regulaminie serwisu" (zwanym dalej Regulaminem).
 3. Użytkownik – osoba, korzystającą z zasobów Portalu – w zakresie ściśle przewidzianym
  w niniejszym Regulaminie.

 

III. TECHNICZNE UWARUNKOWANIA

 

Właściwe wyświetlanie stron Portalu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną
przez SK bank możliwe jest po uprzednim spełnieniu następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. Zainstalowanie i użycia przeglądarek Netscape 6.0, Internet Explorer 6.0 (i nowsze wersje)
  oraz Mozilla Firefox w wersji 2.0 (i nowsze wersje)
 2. Wszystkie przeglądarki powinny mieć zainstalowane i poprawnie skonfigurowane
  oprogramowaniem do obsługi skryptów i aplikacji Java
 3. Do wyświetlania niektórych obiektów i informacji, może być konieczne zastosowanie oprogramowania Flash Player 8 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader
 4. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768


IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wynikające z zachowań niezgodnych
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z postanowieniami przedstawionymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa oraz netykietą.
 3. Zamieszczone w Portalu zasoby chronione są prawem autorskim.
 4. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Portalu jako podstawy do prowadzenia
  przez Użytkownika wszelkiej działalności komercyjnej, opartej o zawarte w portalu informacje
  i narzędzia.
 5. Korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą
  autorów lub podmiotów uprawnionych do wydania odpowiednich decyzji.


V. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SBRZR

 

 1. SK bank nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za korzystanie przez Użytkownika
  z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz za konsekwencje decyzji, podjętych na podstawie treści, zamieszczonych jako zasoby w niniejszym Portalu.
 2. Zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z zachowaniem wszelkich dobrych praktyk oraz
  z należytą starannością, jednak SK bank nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz aktualność zamieszczonych materiałów, treści i narzędzi.
 3. SK bank zastrzega sobie prawo do możliwości wprowadzania zmian w treści zasobów Portalu
  bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników o zakresie zmian.


VI. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 1. SK bank zapewnia Użytkownikom prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest SK bank.
 3. SK bank zbiera i przechowuje informacje o Użytkownikach wyłącznie do własnego użytku
  – jednocześnie oświadczam że dane te nie będą przekazywane firmom i osobom trzecim.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Przedstawiony Regulamin Portalu wchodzi w życie z dniem 28.03.2009 r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
 3. SK bank zastrzega możliwość modyfikacji przedstawionego Regulaminu w dowolnym momencie
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania.

 

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies, możecie Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Zamknij oraz nie pokazuj więcej powiadomienia  |   Ukryj